Yozgat Bozok Üniversitesi

TARİHÇE

Yozgat Bozok Üniversitesi senatosunun ............ tarih ve ........ numaralı kararıyla Yükseköğretim kuruluna açılması teklif edilmiş, Yükseköğretim Kurulu Genel kurulu’nun ............... tarihli toplantısında açılmasına karar verilmiş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın .............. tarih ve ...........sayılı yazısıyla bildirilen ....................... isimli ........... tarihinde Bilgisayar Programlama Programı ile Eğitim ve Öğretime başlamış ve kısa sürede açılan yeni programları ile gelişme göstermiştir. Örnek Web sitesi 2006’da kurulan Bozok Üniversitesi bünyesine alınmış ve bu üniversitenin bir birimi olarak topam 1 program ile eğitim/öğretime devam etmektedir.