Yozgat Bozok Üniversitesi

TARİHÇE

Yozgat Bozok Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinin kurulması Üniversitemiz Senatosu' nun 10.08.2018 tarihli ve 11 sayılı toplantısında almış olduğu 2018.011.103 no' lu kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' na teklif edilmiş olup, 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2704 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmuştur. 

Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Bilimler olmak üzere 2 bölüm ve klinik bilimler bölümüne ait 8 Ana Bilim Dalından oluşmaktadır. Klinik Bilimler Bölümü ve bu bölüm altında yer alan anabilim dallarının kurulması 24.03.2021 tarihli, Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve bu böölüme bağlı Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalının kurulması ise 31.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Toplantısında kararlaştırılmıştır. Fakültemize, 15.02.2021 tarihinde Prof. Dr. Nilüfer ÇELEBİ, Dekan olarak atanmış olup, 05.03.2021 tarihinde kurucu dekan olarak görevine başlamıştır. Fakültemizde Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında bir profesör bulunmaktadır ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına 1, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalına 1, Endodonti Ana Bilim Dalına 1, Periodontoloji Anabilim Dalına 1, Pedodonti Anabilim Dalına 1, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalına 1, Ortodonti Anabilim Dalına1 olmak üzere 2021 yılı içerisinde toplam 8 öğretim üyesinin istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Fakültemiz idari kadrosunda1 Fakülte Sekreteri  ve 1 Bilgisayar İşletmeni görev yapmaktadır. 

Fakültemiz öğretim üyelerinin ve idari personellerinin odaları Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünde bulunan ve geçici olarak kullanılan Diş Hekimliği Fakültesi binasında yer almaktadır. 

Fakültemizdeki eğitim programı (sağlıklı diş ve insan yapısı, hastalıkların oluş mekanizmaları, teşhis ve tedavilerin öğretilmesi) I., II. ve III. sınıflarda verilen teorik dersler ile birlikte, pratik eğitimleri ise preklinik ve fantom laboratuvarlarında hastaların smüle edilerek verilmesi şeklinde olacaktır. III. sınıf bahar dönemi, IV. ve V. sınıfların, teorik dersleri devam ederken, öğretim üyeleri gözetimi eşliğinda hastane ortamında gözlemci ve birebir hasta bakılması şeklinde yapılacaktır.

Fakültemizde 2022 yılı içerisinde birinci sınıfa 40 öğrenci alınması planlanmaktadır. Öğrencilerin teorik eğitimleri Diş Hekimliği binası tâdilatı tamamlanana kadar Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin kampüsünde bulunan ve Tıp Fakültesine ait amfilerde gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini yapabilecekleri son teknoloji ile donatılmış 2 adet preklinik ve hasta simülasyon laboratuvarı (fantom) tadilatı devam eden binada yer alacaktır.