Yozgat Bozok Üniversitesi

GÖREV TANIMLARI

Dekan  Görev Tanımları  
Dekan Yardımcısı (İdari Mali İşlerden Sorumlu) Görev Tanımları  
Dekan Yardımcısı (Öğrenci İşlerinden Sorumlu) Görev Tanımları  
Fakülte Sekreteri Görev Tanımları  
Bölüm Başkanı Görev Tanımları  
Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımları  
Öğretim Üyesi Görev Tanımları  
Birim Kalite Komisyonu Görev Tanımları  
Mali İşler Görev Tanımları  
Personel İşleri Görev Tanımları  
Öğrenci İşleri Görev Tanımları  
Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımları  
Evrak Kayıt Görev Tanımları  
Temizlik Personeli Görev Tanımları